Tác dụng phụXem thêm

Tác dụng phụ

ICANS

Tác dụng phụ

Sốc phản vệ do thuốc

Tác dụng phụ

DRESS

Tác dụng phụ

Sốt giảm bạch cầu trung tính