Hô hấp

Ung thư

Rybrevant kết hợp hóa trị được FDA phê duyệt điều trị ưu tiên một trong ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

Cục Quản lý Dược & Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt cho Rybrevant® (amivantama) kết hợp với hóa...

Ung thư

Augtyro – Thuốc mới điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

AUGTYRO LÀ GÌ Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần repotrectinib, là chất ức chế kinase, do Bristol Myers...

Hô hấp

Airsupra – Thuốc mới điều trị hen suyễn

AIRSUPRA LÀ GÌ Là thuốc dạng khí dung hít qua đường miệng, chứa thành phần albuterol (chất chủ vận thụ...

Hô hấp

Beyfortus – Thuốc mới phòng ngừa nhiễm virus hợp bào hô hấp ở trẻ

BEYFORTUS LÀ GÌ Là thuốc dạng dung dịch tiêm bắp, chứa thành phần nirsevimab, là kháng thể đơn dòng do...

Hô hấp

Molnupiravir – Thuốc dạng uống thứ 2 được cấp EUA để điều trị COVID-19 thể nhẹ

MOLNUPIRAVIR LÀ GÌ Là thuốc dạng viên uống chứa thành phần molnupiravir, là chất ức chế sự nhân lên của...

Hô hấp

Paxlovid – Thuốc dạng uống đầu tiên được cấp EUA điều trị COVID-19 thể nhẹ

PAXLOVID LÀ GÌ Là thuốc dạng viên uống bao gồm viên nén nirmatrelvir và viên nén ritonavir được đóng gói...

Hô hấp

Tezspire – Thuốc mới điều trị bệnh hen suyễn nặng

TEZSPIRE LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần tezepelumab, là kháng thể đơn dòng (IgG2λ) chẹn lymphopoietin...

Hô hấp

Exkivity – Thuốc mới điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ

EXKIVITY LÀ GÌ Là thuốc dạng viên uống, chứa thành phần mobocertinib, là chất ức chế kinase, do Takeda phát...

Hô hấp

Regen-cov được FDA mở rộng giấy phép sử dụng khẩn cấp điều trị COVID-19

Cục Quản lý Dược và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã mở rộng giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA)...

Ung thư

Rybrevant – Thuốc mới điều trị ung thư phổi nhắm đến exon 20/EGFR

RYBREVANT LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần amivantamab, là kháng thể đặc hiệu kép nhắm đến...