Tác dụng phụ

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Sốc phản vệ do thuốc

Sơ lược Sốc phản vệ do thuốc (Drug-induced anaphylaxis shock) là một phản ứng dị ứng nghiêm trọng, đe dọa...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Hội chứng tái cấu trúc miễn dịch do thuốc

Hội chứng tái cấu trúc miễn dịch (immune reconstitution inflammatory syndrome: IRIS) do thuốc, là tình trạng có thể xảy...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ : DRESS

DRESS (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms / Phản ứng thuốc với tăng bạch cầu ái toan và triệu...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Sốt giảm bạch cầu trung tính

Sơ lược Sốt giảm bạch cầu trung tính (Febrile neutropenia : FN) là một tình trạng có khả năng đe...

Tác dụng phụ

Các thuật ngữ sử dụng trong báo cáo an toàn dược

Trong bài viết này giới thiệu các thuật ngữ được sử dụng trong báo cáo an toàn dược nằm trong...

Tác dụng phụ

Quy luật Hy trong tiên lượng tổn thương gan do thuốc

Tổng quan về quy luật Hy Tổn thương gan do thuốc (Drug Induced Liver Injury : DILI) có nhiều mức...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Rối loạn vận động chậm phát

Sơ lược Rối loạn vận động chậm phát (tardive dyskinesia : TD), là một rối loạn vận động nghiêm trọng...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Nhược lực cơ nghiêm trọng

Sơ lược Nhược lực cơ nghiêm trọng (Myasthenia gravis : MG) là một rối loạn thần kinh – cơ tự...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Ly giải cơ vân do thuốc điều trị

Sơ lược Ly giải cơ vân (Rhabdomyolysis) xảy ra khi mô cơ bị tổn thương, phóng thích lượng lớn các...

Tác dụng phụ

Tác dụng phụ: Tổn thương thận do thuốc

Sơ lược Tổn thương thận do thuốc (Drug-induced kidney injury), hay độc thận do thuốc (Drug-induced nephrotoxicity) là biểu hiện...