About Us

Thân chào bạn đến với Thế Giới Thuốc Mới, nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin về thuốc mới, kết hợp điều trị mới, tác dụng phụ của thuốc và thuật ngữ chuyên ngành.

Sứ mệnh của chúng tôi là truyền tải các kiến thức mới, đột phá trong ngành Y học & Dược phẩm đến với công chúng sớm nhất. Chúng tôi tin rằng thông tin là công cụ hiệu quả giúp cải thiện nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng tốt hơn, và Thế Giới Thuốc Mới là nguồn thông tin đáng tin cậy của bạn.

Hãy đồng hành với chúng tôi để khám phá các kiến thức mới, định hình tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Tiến Sử MD, PhD, MBA