Nhãn khoa

Nhãn khoa

Qlosi – Thuốc nhỏ mắt điều trị lão thị

 QLOSI LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch nhỏ mắt, chứa thành phần pilocarpine hydrochloride là một chất chủ vận Cholinergic...

Nhãn khoa

Izervay – Thuốc mới điều trị thoái hóa võng mạc teo dạng bản đồ

IZERVAY LÀ GÌ Là thuốc dạng dung dịch tiêm vào dịch kính / pha lê thể, chứa thành phần avacincaptad...

Nhãn khoa

Xdemvy – Thuốc mới điều trị viêm mí mắt do demodex

XDEMVY LÀ GÌ Là thuốc dạng dung dịch nhỏ mắt chứa thành phần lotilaner 0,25%, do Tarsus Pharmaceutical phát triển...

Nhãn khoa

Miebo – Thuốc mới điều trị bệnh khô mắt

MIEBO LÀ GÌ Là thuốc dạng dung dịch nhỏ mắt, chứa thành phần perfluorohexyloctane, là semifluorinated alkane do Novaliq và Bausch+Lomb...

Nhãn khoa

Mydcombi – Thuốc mới gây giãn đồng tử mục đích

MYDCOMBI LÀ GÌ Là thuốc dạng khí dung xịt vào mắt, chứa thành phần tropicamideb, là chất kháng cholinergic (anticholinergic)...

Nhãn khoa

Syfovre – Thuốc mới điều trị thoái hóa võng mạc dạng bản đồ

SYFOVRE LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch tiêm vào khoang pha lê thể (dịch kính), chứa thành pegcetacoplan, là chất ức...

Nhãn khoa

Omlonti – Thuốc nhỏ mắt mới điều trị glaucoma, tăng áp nội nhãn

OMLONTI LÀ GÌ Là dung dịch thuốc nhỏ mắt chứa thành phần isopropyl omidenepag 0,002%, là chất chủ vận thụ...

Nhãn khoa

Vabysmo – Thuốc mới điều trị thoái hóa / phù hoàng điểm

VABYSMO LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch tiêm vào khoang pha lê thể (dịch kính), chứa thành phần faricimab, là...

Nhãn khoa

Kimmtrak – Thuốc mới điều trị u hắc tố bào màng bồ đào

KIMMTRAK LÀ GÌ  Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần tebentafusp, là một protein đặc hiệu kép, được hình thành...

Nhãn khoa

Verkazia – Thuốc mới điều trị viêm kết giác mạc mùa xuân

VERKAZIA LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch nhỏ mắt, chứa thành phần cyclosporine 0.1%, là chất ức chế calcineurin, do...