Thẩm mỹ

Thẩm mỹ

Letybo – Thuốc mới cải thiện tạm thời nếp nhăn ấn đường

LETYBO LÀ GÌ Là thuốc dạng dung dịch tiêm, chứa thành phần letibotulinumtoxin A, là chất ức chế giải phóng...

Da liễu

Daxxify – thuốc mới cải thiện tạm thời nếp nhăn ấn đường

DAXXIFY LÀ GÌ Là thuốc dạng dung dịch tiêm chứa thành phần daxibotulinumtoxinA, là chất ức chế phóng thích acetylcholine...

Thẩm mỹ

Restylane Kysse – Hyaluronic Acid mới làm đầy môi thẩm mỹ được FDA phê duyệt

RESTYLANE KYSSE LÀ GÌ Là hyaluronic acid (HA) làm đầy bằng công nghệ XpresHAn Technology đầu tiên, do Galderma phát...

Thẩm mỹ

Jeuveau – Thuốc mới cải thiện nếp nhăn tạm thời

JEUVEAU LÀ GÌ Là thuốc dạng dịch tiêm, chứa thành phần prabotulinumtoxinA, là một chất ức chế giải phóng acetylcholine...