Giấy phép sử dụng khẩn cấp

07.08.2023 12:54 sáng

Giấy phép sử dụng khẩn cấp (Emergency-use authorization :EUA) được FDA cấp cho những sản phẩm y tế, hoặc xét nghiệm chưa chính thức được phê duyệt trước đó, để hổ trợ điều trị cho các chứng bệnh đe dọa đến tính mạng người bệnh mà chưa có phương pháp lựa chọn thay thế nào khác trong giai đoạn khẩn cấp. EUA chỉ là giấy phép tạm thời trong một giai đoạn nhất định và có thể thu hồi khi cần thiết.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).