Priorix – Vaccine phòng ngừa bệnh sởi, quai bị và rubella

08.06.2022 7:34 chiều

PRIORIX

Là một loại vaccine chứa virus sởi (chủng Schwarz), virus quai bị (chủng RIT 4385) và virus rubella (chủng RA 27/3), các virus này còn sống đã được giảm độc lực, do GSK sản xuất và thương mại hóa. Priorix được chỉ định tạo miễn dịch để phòng ngừa bệnh sởi, quai bị và rubella ở những người từ 12 tháng tuổi trở lên.

Chỉ định này được FDA phê duyệt vào tháng 6 năm 2022.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Các phản ứng miễn dịch dịch thể được tạo ra bởi Priorix chống lại virus sởi, quai bị và rubella, được đo bằng các xét nghiệm hấp thụ miễn dịch liên kết với enzym (ELISA). Các kháng thể IgG được đo bằng ELISA đã chứng minh là có tương quan với sự hiện diện của các kháng thể trung hòa có liên quan đến việc bảo vệ cơ thể.

HIỆU QUẢ LÂM SÀNG

Hiệu quả của Priorix đã được chứng minh dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch so với vaccine đối chứng.

ĐIỀU TRỊ VỚI PRIORIX VÀ PHẢN ỨNG PHỤ THƯỜNG GẶP

(Xem thêm tài liệu hướng dẫn sử dụng)

Priorix được cung cấp dưới dạng dịch đục tiêm dưới da, mỗi liều khoảng 0,5 mL.

  • Liều đầu tiên được dùng cho trẻ từ 12 đến 15 tháng tuổi.
  • Liều thứ hai được tiêm cho trẻ từ 4 đến 6 tuổi.

Các phản ứng phụ thường gặp là đau, đỏ, sưng, chán ăn, khó chịu, buồn ngủ và sốt.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/gsk-announces-us-fda-approval-of-priorix-for-the-prevention-of-measles-mumps-and-rubella-in-individuals-12-months-of-age-and-older/
  2. https://www.pharmacytimes.com/view/fda-approves-priorix-vaccine-for-measles-mumps-and-rubella
  3. https://www.fda.gov/media/158941/download

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#Priorix
#Vaccine