Capsid

21.06.2024 4:44 chiều

Capsid là vỏ protein bao quanh vật liệu di truyền của virus. Ngoài việc bảo vệ bộ gene của virus, hỗ trợ sự gắn kết và xâm nhập tế bào chủ, còn đảm bảo vật liệu di truyền được phân phối hiệu quả đến tế bào chủ. Dưới đây là những đặc điểm chính của viên nang:

1. Thành phần: Capsid được tạo thành từ các tiểu đơn vị protein gọi là capsomer. Những capsomer này có thể giống hệt nhau hoặc khác nhau tùy thuộc vào loại virus.

2. Cấu trúc: Capsid có thể có nhiều hình dạng khác nhau:
– Xoắn ốc: Capsid tạo thành cấu trúc xoắn ốc bao quanh bộ gen của virus, giống hình que hoặc sợi.
– Icosahedral: Capsid có dạng gần như hình cầu với 20 mặt hình tam giác, mang lại cấu trúc ổn định và hiệu quả cao.
– Phức tạp: Một số virus, như thể thực khuẩn, có cấu trúc phức tạp hơn, kết hợp các yếu tố có cả hình xoắn ốc và hình 20 mặt, thường có thêm các đặc điểm như đuôi hoặc các lớp bên ngoài phức tạp.

3. Chức năng:
– Bảo vệ: Capsid bảo vệ bộ gene của virus khỏi bị suy thoái bởi các yếu tố môi trường và enzyme của vật chủ.
– Bám vào và xâm nhập: Capsid chứa các vị trí đặc hiệu nhận biết và liên kết với các thụ thể trên bề mặt tế bào chủ, tạo điều kiện cho virus xâm nhập.
– Vận chuyển: Khi vào bên trong tế bào chủ, vỏ Capsid giúp vận chuyển bộ gene của virus đến vị trí thích hợp để nhân lên.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).