Chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ

07.08.2023 12:54 sáng

Chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ (Obstructive sleep apnea: OSA) là một rối loạn nhịp thở trong khi ngủ phổ biến, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu dài. Nó có thể xảy ra khi đường hô hấp trên bị tắc nghẽn lập đi lập lại trong khi ngủ, làm giảm hoặc tắt hoàn toàn luồng khí. Nếu OSA không được điều trị, có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như đau tim, glaucoma, tiểu đường, ung thư và rối loạn nhận thức và hành vi.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời