CXC chemokine receptor 4

04.05.2024 4:40 chiều

CXC chemokine receptor 4, còn được gọi là CXCR4, là một loại protein được tìm thấy trên bề mặt của nhiều tế bào giúp kiểm soát sự di chuyển, bám dính và sống sót của tế bào. Nó là thành viên của một họ protein được gọi là thụ thể kết hợp protein G (GPCR).

CXCR4 được kích hoạt đặc biệt bởi một phân tử có tên CXCL12, còn được gọi là SDF-1 (stromal cell-derived factor-1). Khi CXCL12 liên kết với CXCR4, nó sẽ kích hoạt một tầng truyền tín hiệu dẫn đến thay đổi hoạt động của tế bào. Những thay đổi này có thể bao gồm di chuyển tế bào, bám dính và sống sót.

CXCR4 đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và chức năng của hệ thống miễn dịch. Nó cũng tham gia vào sự phát triển của hệ thần kinh và mạch máu. Đột biến trong gen CXCR4 có liên quan đến một số bệnh, bao gồm hội chứng WHIMHIV/AIDS.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).