CYP17

15.08.2023 8:33 sáng

CYP17 là một enzyme cytochrom P450 tham gia vào quá trình sinh tổng hợp các steroid sinh dục như các hormone giới tính androgen. CYP17 có hai dạng enzyme hoạt động là 17α-hydroxylase và C17,20-lyase.

  • 17α-hydroxylase lần lượt chuyển đổi pregnenolone và progesterone thành 17α-hydroxypregnenolone và 17α-hydroxyprogesterone.
  • C17,20-lyase chuyển đổi 17α-hydroxypregnenolone thành dehydroepiandrosterone (DHEA) và 17α-hydroxyprogesterone thành androstenedione. DHEA và androstenedione là tiền chất trực tiếp của testosterone và dihydrotestosterone (DHT).

CYP17 được biểu hiện ở nhiều mô, bao gồm vỏ thượng thận, tuyến sinh dục và nhau thai. Nó cũng được biểu hiện trong một số khối u, chẳng hạn như ung thư tuyến tiền liệt. Thuốc ức chế CYP17 được sử dụng để điều trị ung thư tuyến tiền liệt và các tình trạng khác do nội tiết tố androgen dư thừa gây ra.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).