Thiếu hiệu quả

07.08.2023 12:54 sáng

Thiếu hiệu quả (lack of efficacy) đề cập đến tình huống mà một loại thuốc hoặc phương pháp điều trị không mang lại hiệu quả điều trị như mong đợi ở bệnh nhân. Điều đó có nghĩa là thuốc hoặc phương pháp điều trị không giải quyết hiệu quả tình trạng hoặc triệu chứng mà nó dự định điều trị. Điều này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, như cơ chế điều trị không phù họp về cơ chế cơ bản, thể tạng cá nhân của người bệnh hoặc phương pháp điều trị đơn giản là không hiệu quả đối với tình trạng cụ thể đó.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời