Tiêu chuẩn xét nghiệm lâm sàng 

07.08.2023 12:54 sáng

Tiêu chuẩn xét nghiệm lâm sàng (Good Laboratory Practice: GLP), là các tiêu chuẩn được thiết lập nhằm để đánh giá hiệu quả và tính an toàn của dược phẩm, ở giai đoạn thử nghiệm trên các động vật thí nghiệm khác nhau, nhằm nâng cao độ tin cậy của dữ liệu đặc biệt về tính an toàn. 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời