Bệnh tiểu đường type 1

13.08.2023 12:34 chiều

Tiểu đường type 1 (Type 1 diabetes mellitus)

Tham khảo : Bệnh tiểu đường