Ung thư tuyến tiền liệt kháng thiến

16.08.2023 4:42 chiều

Ức chế testosterone là một phương pháp điều trị chính cho bệnh ung thư tuyến tiền liệttestosterone thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt. Bằng cách giảm / ức chế mức testosterone trong cơ thể, thông qua liệu pháp hormone hoặc phẫu thuật triệt tinh hoàn (thiến), sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt có thể bị chậm lại hoặc thậm chí dừng lại. Cách tiếp cận này có hiệu quả trong việc quản lý giai đoạn đầu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các tế bào ung thư có thể thích nghi và tiếp tục phát triển mặc dù mức testosterone rất thấp. Trường hợp được gọi là ung thư tuyến tiền liệt kháng thiến (Castration resistant prostate cancer : CRPC) hay ung thư tuyến tiền liệt kháng mức triệt tinh hoàn.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).