Top 10 cuộc thâu tóm trong ngành dược thế giới năm 2019

11.01.2020 12:09 sáng

Ngành dược thế giới trong năm 2019 đã xãy ra nhiều cuộc thâu tóm sáp nhập lẫn nhau, nhiều hãng dược đình đám trước đây như Celgene, Allergan… sẽ không còn tồn tại trong tương lai gần.

Dưới đây là Top 10 cuộc thâu tóm trong năm 2019 xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ.

 • Bristol-Myers Squibb có trụ sở tại New York / US, mua lại Celgene với giá khoảng 75 tỷ USD.
 • AbbVie có trụ sở tại Illinois / US, mua lại Allergan với giá khoảng 63 tỷ USD.
 • Novartis có trụ sở tại Basel / Switzerland, mua lại Medicines Company với giá khoảng 9,7 tỷ USD.
 • Eli Lilly có trụ sở tại Indiana / US, mua lại Loxo Oncology với giá khoảng 8 tỷ USD.
 • Roche có trụ sở tại Basel / Switzerland, mua lại Spark Therapeutics với giá khoảng 4,8 tỷ USD.
 • Johnson & Johnson có trụ sở tại New Jersey / US, mua lại Auris Health với giá khoảng 3,4 tỷ USD.
 • Sumitomo Dainippon Pharma có trụ sở tại Osaka / Japan, mua lại 5 công ty Vant với giá khoảng 3 tỷ USD.
 • Astellas có trụ sở tại Tokyo / Japan, mua lại Audentes Therapeutics với giá khoảng 3 tỷ USD.
 • Merck có trụ sở tại New Jersey / US, mua lại ArQule với giá khoảng 2,7 tỷ USD.
 • Sanofi có trụ sở tại Paris / France, mua lại Synthorx với giá khoảng 2,5 tỷ USD.

Nguồn tham khảo:

 1. https://www.biospace.com/employer/546778/sumitomo-dainippon-pharma-co-ltd-/

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).