ASO 1024x717 1 1Antisense Oligonucleotide (còn được gọi là ASO hoặc AON) là các phân tử nhỏ được sử dụng để ngăn chặn hoặc thay đổi quá trình sản xuất protein.

Protein là lực lượng lao động chính và đảm nhận hầu hết các quá trình của tế bào. Chúng thường được tạo ra theo quy trình gồm hai bước: đầu tiên, một gen mã hóa protein cụ thể được chuyển đổi thành một tệp hướng dẫn, được gọi là RNA truyền tin (messenger RNA : mRNA). Bước tiếp theo là thông tin mARN này sẽ được chuyển đổi tạo ra protein.

ASO là những đoạn DNA chuổi đơn ngắn khớp với trình tự bổ sung của một mRNA cụ thể. Dựa trên loại biến đổi hóa học, ASO có thể có hai tác động khác nhau lên mARN. Một số sửa đổi của ASO kích hoạt sự phá hủy mRNA. Điều này sẽ làm  protein tương ứng không được tạo ra. Các sửa đổi khác chỉ che giấu một số phần nhất định của mARN dẫn đến tạo ra một phiên bản protein đã sửa đổi.

Share

Author

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓 Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược tpHCM, VIETNAM (1995). 🎓 Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gen, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓 Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh (1995 - 1997). 👨‍⚕️Công tác tại bệnh viện đa khoa Bình Dương (1997 - 1999). 🤵‍♂️Hiện làm việc cho công ty dược phẩm Hoa Kỳ, tại Nhật Bản.