Messenger RNA

15.09.2023 6:06 chiều

Messenger RNA (mRNA) hay RNA truyền tin, là một phân tử chuỗi đơn mang thông tin di truyền từ DNA đến ribosome, nơi tạo ra protein. mRNA được phiên mã từ DNA trong nhân tế bào, sau đó di chuyển đến tế bào chất, nơi nó được dịch mã thành protein.

Mỗi phân tử mRNA chứa một chuỗi nucleotide mã hóa một loại protein cụ thể. Các nucleotide trong mRNA được sắp xếp thành bộ ba, gọi là codon. Mỗi codon mã hóa cho một axit amin cụ thể, là thành phần cơ bản của protein.

Khi mRNA đến ribosome, ribosome sẽ đọc các codon và thêm các axit amin tương ứng vào chuỗi protein đang phát triển. Sau khi chuỗi protein hoàn tất, nó sẽ được giải phóng khỏi ribosome và gấp lại thành hình dạng cuối cùng.

mRNA rất cần thiết cho sự sống vì nó cho phép các tế bào tạo ra các protein cần thiết để hoạt động. Protein tham gia vào mọi khía cạnh của hoạt động tế bào, từ trao đổi chất đến tín hiệu tế bào đến cấu trúc tế bào.

Vaccine mRNA là một loại vaccine mới sử dụng mRNA để huấn luyện hệ thống miễn dịch của cơ thể chống lại một mầm bệnh cụ thể. Vaccine mRNA hoạt động bằng cách cung cấp một phân tử mRNA tổng hợp mã hóa protein của mầm bệnh vào cơ thể. Khi mRNA ở bên trong tế bào, nó sẽ được dịch thành protein, sau đó protein này sẽ hiển thị trên bề mặt tế bào. Hệ thống miễn dịch nhận ra protein là vật lạ và tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại nó.

Vaccine mRNA an toàn và hiệu quả, chúng đã được sử dụng để sản xuất vaccine chống lại COVID-19, SARS-CoV-2 và các mầm bệnh khác.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).