Khởi phát ”off” là khoảng thời gian khi tác dụng của levodopa không đạt hiệu quả cao, làm triệu chứng Parkinson xuất hiện trở lại. Khởi phát “Off” thường thấy khi bệnh tiến triển hoặc ở bệnh nhân sử dụng thuốc thời gian kéo dài.