Khởi phát ”off” / “off” episodes

07.08.2023 12:54 sáng

Khởi phát ”off” là khoảng thời gian khi tác dụng của levodopa không đạt hiệu quả cao, làm triệu chứng Parkinson xuất hiện trở lại. Khởi phát “Off” thường thấy khi bệnh tiến triển hoặc ở bệnh nhân sử dụng thuốc thời gian kéo dài.

Trả lời