Axit amin

10.09.2023 4:02 chiều

Axit amin (Amino Acid) là các phân tử quan trọng, nền tảng cấu thành protein và đóng vai trò cơ bản trong nhiều quá trình sinh học cần thiết cho hoạt động bình thường của các sinh vật sống.

Các hợp chất hữu cơ này bao gồm một nguyên tử cacbon trung tâm liên kết với bốn thành phần chính: một nguyên tử hydro, một nhóm amino (NH2), một nhóm cacboxyl (COOH) và một chuỗi bên đặc thù (nhóm R). Thành phần của chuỗi bên đặc thù riêng biệt tạo nên 20 loại axit amin khác nhau.

Axit amin được phân thành hai nhóm:

  • Axit amin thiết yếu: Có 9 loại nào gồm Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Threonine, Tryptophan, Valine
  • Axit amin không thiết yếu: có 11 loại bao gồm Alanine, Arginine, Asparagine, Aspartic Acid, Cysteine, Glutamine, Glutamic Acid, Glycine, Proline, Serine, Tyrosine

Cơ thể không thể tổng hợp được các axit amin thiết yếu mà phải được cung cấp thông qua chế độ ăn uống. Các axit amin không thiết yếu có thể được cơ thể tự sản xuất.

Protein, bao gồm các chuỗi axit amin, có nhiều chức năng đa dạng, bao gồm hỗ trợ cấu trúc, phản ứng enzym, đáp ứng miễn dịch và vận chuyển chất dinh dưỡng. Trình tự và sự sắp xếp cụ thể của các axit amin trong protein quyết định hình dạng và chức năng của nó.

Ngoài ra axit amin cũng có vai trò trong đường truyền tín hiệu, ảnh hưởng đến sự biểu hiện gene và chức năng dẫn truyền thần kinh. Sự mất cân bằng hoặc thiếu hụt axit amin có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).