Antiport

20.10.2023 9:20 chiều

Antiport là một loại protein vận chuyển màng tạo điều kiện cho sự di chuyển đồng thời của hai phân tử hoặc ion khác nhau trên màng sinh học theo hướng ngược nhau.

Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng nội môi tế bào bằng cách trao đổi các chất như ion hoặc chất hòa tan giữa bên trong và bên ngoài tế bào hoặc giữa các ngăn tế bào khác nhau.

Cơ chế vận chuyển này rất cần thiết cho các quá trình sinh lý khác nhau, bao gồm hấp thu chất dinh dưỡng, loại bỏ chất thải và điều chỉnh nồng độ ion.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).