RNA aptamer

07.08.2023 12:54 sáng

RNA aptamer là các phân tử RNA chuỗi đơn, ngắn có thể liên kết đặc hiệu và chặt với các phân tử đích, chẳng hạn như protein hoặc các phân tử nhỏ. Chúng là một phần của lớp phân tử được gọi là nucleic acid aptamers.

RNA aptamer được tạo ra bằng quy trình chọn lọc có tên là SELEX, bao gồm nhiều vòng chọn lọc và khuếch đại để xác định các aptamer có ái lực cao. Sau khi được xác định, các RNA aptamer có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm phân phối thuốc theo mục tiêu, chẩn đoán và làm công cụ để nghiên cứu các chức năng và tương tác của protein.

Tính linh hoạt, ổn định và dễ sản xuất của chúng khiến chúng trở thành những công cụ có giá trị trong nhiều lĩnh vực công nghệ sinh học và y học.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời