Bệnh còn sót lại tối thiểu

01.09.2023 8:57 chiều

Bệnh còn sót lại tối thiểu (Minimal Residual Disease : MRD) đề cập đến một số lượng nhỏ tế bào ung thư còn sót lại trong cơ thể sau khi điều trị ung thư, đặc biệt trong điều trị ung thư máu như bệnh bạch cầu, ung thư hạch và đa u tủy.

MRD thường được xác định bằng các kỹ thuật trong phòng xét nghiệm có độ nhạy cao, chẳng hạn như kỷ thuật tế bào dòng chảy (flow cytometry) hoặc phản ứng chuỗi polymerase (PCR).

Sự hiện diện của MRD có thể là một chỉ số về hiệu quả điều trị ung thư và nguy cơ tái phát bệnh.

Những điểm chính về MRD:

  • Kiểm xuất : MRD được kiểm xuất thông qua các xét nghiệm chuyên biệt có thể xác định và định lượng sự hiện diện của các tế bào ung thư có thể xuất hiện ở mức độ rất thấp, dù không thể phát hiện được bằng hình ảnh tiêu chuẩn hoặc khám lâm sàng
  • Ý nghĩa lâm sàng: Sự hiện diện MRD có thể cung cấp thông tin tiên lượng quan trọng. Nếu MRD không thể kiểm xuất sau khi điều trị, điều đó cho thấy cơ hội thuyên giảm lâu dài tốt hơn. Mặt khác, nếu có sự hiện diện của MRD có thể cho thấy nguy cơ tái phát cao hơn.
  • Quyết định điều trị: Kết quả MRD có thể ảnh hưởng đến quyết định điều trị. Ví dụ, nếu MRD vẫn còn hiện diện, bệnh nhân có thể được đề nghị điều trị bổ sung hoặc điều trị tích cực hơn để loại bỏ các tế bào ung thư còn lại.
  • Giám sát: Xét nghiệm MRD thường được sử dụng để theo dõi liên tục bệnh nhân ung thư trong và sau khi điều trị nhằm đánh giá đáp ứng với liệu pháp và phát hiện bất kỳ dấu hiệu tái phát bệnh nào ở giai đoạn sớm hơn.
  • Y học chính xác: Xét nghiệm MRD là một ví dụ về y học chính xác đang thúc đẩy việc chăm sóc bệnh ung thư bằng cách điều chỉnh các phương pháp điều trị cho từng bệnh nhân.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).