Cancer antigen 125

17.11.2023 8:33 chiều

Cancer antigen 125 (CA-125), còn được gọi là kháng nguyên ung thư 125, là một glycoprotein được sản xuất bởi trung biểu mô, một lớp mô mỏng bao bọc nhiều cơ quan, bao gồm buồng trứng, ống dẫn trứng, tử cung và phúc mạc. CA-125 thường được tìm thấy ở mức độ thấp trong máu, nhưng mức độ của nó có thể tăng lên để đáp ứng với một số tình trạng nhất định, bao gồm cả ung thư buồng trứng.

Phạm vi bình thường của CA-125

Phạm vi bình thường của CA-125 trong máu thường dưới 35 U/mL

Nguyên nhân gây CA-125 bất thường

Mức CA-125 tăng cao có thể là dấu hiệu của ung thư buồng trứng, nhưng nó cũng có thể do các tình trạng khác gây ra, bao gồm:

Giám sát mức CA-125

Mức CA-125 có thể được theo dõi để:

Điều quan trọng cần lưu ý là mức CA-125 tăng cao không nhất thiết có nghĩa là có ung thư buồng trứng. Các xét nghiệm và kiểm tra khác sẽ cần thiết để chẩn đoán.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).