Chất ức chế Kinase

07.08.2023 12:54 sáng

Là một chất ức chế một loại men có tên gọi là kinase. Trong tế bào của con người có nhiều loại men kinase khác nhau. Chúng giữ vai trò giúp kiểm soát các chức năng quan trọng, chẳng hạn như tín hiệu tế bào, chuyển hóa, phân bào và sinh tồn. Đặc biệt có một số men kinase hoạt động rất mạnh ở một số loại tế bào ung thư và việc ức chế các men này có thể giúp ngăn sự phát triển của tế bào ung thư. Thuốc ức chế kinase cũng có thể ngăn chặn sự tăng sinh các mạch máu mới mà khối u cần phát triển. Do vậy một thuốc ức chế kinase (Kinase inhibitor) được sử dụng trong diều trị ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời