Paxlovid cho thấy giảm nguy cơ nhập viện tử vong ở bệnh nhân COVID-19 đến 89%

06.11.2021 10:21 sáng

Pfizer vừa công bố kết quả phân tích giữa kỳ từ nghiên cứu EPIC-HR (pha 2/3), là nghiên cứu đối chứng ngẫu nhiên, mù đôi đánh giá hiệu quả của PAXLOVID  (PF-07321332, ritonavir) ở bệnh nhân COVID-19 trưởng thành không nhập viện. Các bệnh nhân được uống PAXLOVID hoặc giả dược 2 lần mỗi ngày, trong 5 ngày

Đối với bệnh nhân được điều trị trong vòng 3 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Tính đến ngày thứ 28, sau khi được phân nhóm ngẫu nhiên, kết quả cho thấy PAXLOVID làm giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong liên quan đến COVID-19. Có 3/389 (0,8%) bệnh nhân dùng PAXLOVID nhập viện không có tử vong, so với 27/385 (7%) bệnh nhân dùng giả dược nhập viện với 7 trường hợp tử vong tiếp theo.

Đối với bệnh nhân được điều trị trong vòng 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Tính đến ngày thứ 28, sau khi được phân nhóm ngẫu nhiên, kết quả cũng giảm tương tự, có 6/607 (1,0%) bệnh nhân nhận PAXLOVID đã nhập viện không có trường hợp tử vong, so với 41/612 (6,7%) bệnh nhân dùng giả dược nhập viện với 10 trường hợp tử vong tiếp theo.

Kết quả tổng thể cho đến ngày 28, sau khi được phân nhóm ngẫu nhiên, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo ở nhóm bệnh nhân dùng PAXLOVID, so với 10 (1,6%) trường hợp tử vong ở nhóm bệnh nhân dùng giả dược.

PAXLOVID là một liệu pháp điều trị ức chế virus SARS-CoV-2, sử dụng bằng đường uống để có thể được kê đơn khi có dấu hiệu nhiễm đầu tiên hoặc ngay từ khi nhận biết tiếp xúc. PF-07321332 ức chế hoạt động của protease SARS-CoV-2-3CL, một loại enzyme mà coronavirus cần để tái tạo. Sử dụng đồng thời với liều lượng thấp ritonavir giúp làm chậm quá trình chuyển hóa hoặc phân hủy PF-07321332 giúp nó duy trì hoạt động trong cơ thể trong thời gian dài hơn ở nồng độ cao hơn để giúp chống lại virus. PF-07321332 ức chế sự nhân lên của virus, trong các nghiên cứu tiền lâm sàng, PAXLOVID không cho thấy bằng chứng về sự tương tác DNA gây đột biến.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizers-novel-covid-19-oral-antiviral-treatment-candidate

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#COVID-19
#PAXLOVID