Diện tích bề mặt cơ thể

01.05.2024 6:38 chiều

Diện tích bề mặt cơ thể (Body surface area: BSA) là chỉ số quan trọng trong y học được sử dụng để  đánh giá khối lượng trao đổi chất của cơ thể. BSA được tính dựa vào chiều cao cũng như cân nặng nên nó ít bị ảnh hưởng bởi những thứ như khối lượng cơ hoặc khối lượng mỡ.

Các bác sĩ sử dụng BSA vì một số lý do, bao gồm:

  • Tìm ra liều lượng thuốc, đặc biệt là hóa trị
  • Tính toán cung lượng tim của bạn (tim bạn bơm bao nhiêu máu mỗi phút)
  • Ước tính lượng chất lỏng bạn đã mất do bỏng

Có một số công thức khác nhau để tính BSA, nhưng có hai công thức phổ biến là công thức Dubois và công thức Fujimoto. Cả hai công thức này sử dụng chiều cao và cân nặng của bạn để ước tính diện tích bề mặt của bạn.

Công thức Dubois được sử  dụng phổ biến ở các nước ức phương Tây

BSA = 0,007184 × W^0,425 × H^0,725

  • BSA: Diện tích bề mặt cơ thể (m2)
  • W: Trọng lượng (kg)
  • H: Chiều cao (cm)

Công thức Fujimoto được sử dụng phổ biến hơn ở Nhật Bản

BSA = 0,0085 × W^0,425 × H^0,725

  • BSA: Diện tích bề mặt cơ thể (m2)
  • W: Trọng lượng (kg)
  • H: Chiều cao (cm)

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).