Đường truyền Hedgehog

07.08.2023 12:54 sáng

Đường truyền Hedgehog (Hedgehog pathway) là một tầng tín hiệu phức tạp đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phôi, tái tạo mô và duy trì tế bào gốc ở động vật. Nó được đặt tên theo phân tử tín hiệu quan trọng của nó, protein Hedgehog (Hh).

Đường truyền được kích hoạt khi protein Hedgehog liên kết với thụ thể của nó, Patched (PTCH), dẫn đến việc giải phóng một loại protein khác có tên là Smoothened (SMO). Đến lượt mình, điều này kích hoạt một loạt các sự kiện xuôi dòng mà cuối cùng sẽ kích hoạt nhân tố phiên mã GLI, nhân tố điều chỉnh sự biểu hiện của các gen mục tiêu.

Kích hoạt bất thường của đường truyền Hh có liên quan đến các bệnh ung thư và rối loạn di truyền khác nhau, khiến nó trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các can thiệp điều trị. Một số loại thuốc nhắm vào các thành phần của đường truyền đã được phát triển và đang được sử dụng lâm sàng hoặc đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời