Exportin-1

07.08.2023 12:54 sáng

Exportin-1 (XPO-1) là một loại protein đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển các phân tử khác nhau từ nhân ra tế bào chất. Nó thuộc họ protein karyopherin và liên kết với các phân tử cụ thể và vận chuyển chúng qua các phức hợp lỗ mang nhân đến tế bào chất. Rối loạn chức năng exportin-1 có liên quan đến các bệnh khác nhau, bao gồm ung thư và nhiễm virus.

Exportin-1 là mục tiêu điều trị đầy hứa hẹn cho các bệnh liên quan đến rối loạn vận chuyển ngoại nhân. Một số loại thuốc nhắm mục tiêu exportin-1 hiện đang được phát triển và cho thấy tiềm năng điều trị ung thư và nhiễm virus.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời