IDH-2

07.08.2023 12:54 sáng

IDH-2 (Isocitrate dehydrogenase-2) là một loại enzyme đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa tế bào. Đột biến trong gen IDH-2 có liên quan đến nhiều loại ung thư, bao gồm bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (acute myeloid leukemia: AML).

Thuốc ức chế IDH-2 hoạt động bằng cách ngăn chặn dạng đột biến của IDH-2, tạo ra một chất chuyển hóa bất thường gọi là 2-hydroxyglutarate (2-HG). Nồng độ 2-HG cao có thể phá vỡ các quá trình bình thường của tế bào và góp phần vào sự phát triển của bệnh ung thư. Bằng cách ức chế IDH-2, những loại thuốc này làm giảm mức độ 2-HG và khôi phục quá trình chuyển hóa tế bào bình thường, có thể làm chậm hoặc thậm chí ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

 

Trả lời