Kháng nguyên ung thư

07.08.2023 12:54 sáng

Kháng nguyên ung thư (Neoantigen) là những đoạn protein đặc thù, được tìm thấy trên bề mặt tế bào ung thư phát sinh từ các đột biến trong DNA của khối u. Những đột biến này có thể do nhiều yếu tố gây ra, bao gồm cả những bất thường về gen hoặc tiếp xúc với chất gây ung thư.

Kháng nguyên ung thư không có trong các tế bào khỏe mạnh bình thường, khiến chúng trở thành mục tiêu hấp dẫn cho liệu pháp miễn dịch ung thư. Chúng kích thích hệ thống miễn dịch nhận biết và tấn công các tế bào ung thư chuyên biệt, đồng thời không tấn công các tế bào khỏe mạnh.

Biểu hiện kháng nguyên ung thư có sự khác biệt ở từng cá nhân, và việc xác định và nhắm mục tiêu của chúng hứa hẹn sẽ phát triển các phương pháp điều trị và tạo ra các vaccine ung thư cá nhân hóa.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời