Vaccine ung thư cá nhân hóa

07.08.2023 12:54 sáng

Vaccine ung thư cá nhân hóa (personalized cancer vaccines), là vaccine được sản xuất riêng cho từng cá nhân dựa trên các đặc điểm phân tử cụ thể trên khối u của bệnh nhân. Phải mất 1 đến 2 tháng để sản xuất vaccine ung thư cá nhân hóa), sau khi các mẫu mô được thu thập từ bệnh nhân. Quá trình sản xuất bắt đầu bằng việc xác định các đột biến gen trong các tế bào khối u của bệnh nhân có thể tạo ra các kháng nguyên ung thư (neoantigen). Sau đó, bằng các thuật toán máy tính được sử dụng để dự đoán kháng nguyên ung thư (neoantigen) nào có nhiều khả năng liên kết với các thụ thể trên tế bào T và kích thích phản ứng miễn dịch. Vaccine có thể bao gồm các chuỗi trình tự di truyền cho tối đa 34 kháng nguyên ung thư (neoantigen) khác nhau. Với phương pháp này, giúp tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại các protein bất thường, hoặc kháng nguyên ung thư (neoantigen), được tạo ra bởi các tế bào ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời