Myosin tim

07.08.2023 12:54 sáng

Myosin tim (Cardiac myosin) là một loại protein được tìm thấy trong các tế bào cơ tim, đóng vai trò trung tâm trong quá trình co cơ. Đây là một loại protein vận động liên kết với actin và sử dụng quá trình thủy phân ATP để tạo ra lực và chuyển động.

Cấu trúc của myosin tim bao gồm hai chuỗi nặng và bốn chuỗi nhẹ, phối hợp với nhau để tạo thành một phân tử cơ động phức tạp cung cấp năng lượng cho sự co cơ. Đột biến trong gen mã hóa myosin tim có liên quan đến nhiều bệnh tim di truyền, bao gồm bệnh cơ tim phì đại, bệnh cơ tim giãn và bệnh cơ tim hạn chế.

Các phương pháp điều trị nhắm vào myosin của tim, chẳng hạn như chất ức chế myosin, đã được phát triển như là phương pháp điều trị tiềm năng cho bệnh suy tim và các rối loạn chức năng tim khác.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời