OAT-4

07.08.2023 12:54 sáng

OAT-4 (Organic Anion Transporter 4), là một loại protein liên quan đến việc vận chuyển các anion hữu cơ trong cơ thể. Nó chủ yếu được biểu hiện ở thận, nơi nó đóng vai trò bài tiết các chất khác nhau, bao gồm thuốc và các hợp chất nội sinh.

OAT-4 là thành viên của họ chất vận chuyển SLC22, chịu trách nhiệm cho sự di chuyển của các ion hữu cơ qua màng tế bào. Nó đặc biệt tham gia vào quá trình bài tiết các chất ở ống thận, hoạt động cùng với các chất vận chuyển khác để loại bỏ các hợp chất này khỏi cơ thể.

Các chất nền chính được OAT-4 vận chuyển không có đặc điểm nổi bật như một số chất vận chuyển khác trong cùng họ. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã gợi ý rằng OAT-4 có thể vận chuyển một loạt các hợp chất, bao gồm một số loại thuốc, chất độc và các chất nội sinh như prostaglandin. Nó cũng được cho là đóng một vai trò trong việc vận chuyển urat, một thành phần của acid uric.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời