Phân nhóm tuổi

07.08.2023 12:54 sáng

Phân nhóm tuổi (Age group)

  • Trẻ sơ sinh (Neonatal / Newborn): sau sinh đến dưới 4 tuần tuổi
  • Trẻ nhủ nhi (Infant): từ 4 tuần tuổi đến dưới 1 tuổi
  • Trẻ chập chững (Toddler): từ 1 tuổi đến dưới 3 tuổi
  • Trẻ mẫu giáo (Preschoolers): từ 3 tuổi đến dưới 6 tuổi
  • Nhi đồng (Childhood): từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi
  • Thiếu niên (Adolescent): từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi
  • Người trưởng thành (Adult): từ 18 tuổi trở lên
  • Trung niên (Middle age): khoảng từ 45 – 60 tuổi
  • Người cao tuổi (Old elderly) : từ 65 tuổi trở lên

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời