Phosphatidylinositol 3 kinase

07.08.2023 12:54 sáng

Phosphatidylinositol 3 kinase (PI3K) là một enzyme tham gia vào các đường truyền tín hiệu tế bào và đóng vai trò quan trọng trong các quá trình khác nhau của tế bào, bao gồm sự phát triển, tăng sinh, sống sót và chuyển hóa của tế bào. Nó chịu trách nhiệm phosphoryl hóa một phân tử lipid cụ thể có tên là phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (PIP2) để tạo ra phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate (PIP3), hoạt động như một chất truyền tin thứ hai để kích hoạt các đường truyền tín hiệu.

Chất chủ vận PI3K: là chất kích thích hoặc kích hoạt hoạt động của PI3K. Các chất chủ vận như vậy có thể tăng cường hoạt động của PI3K, dẫn đến tăng mức PIP3 và sau đó kích hoạt các đường dẫn tín hiệu xuôi dòng. Những chất chủ vận này có thể được sử dụng trong môi trường nghiên cứu để nghiên cứu tác động của việc kích hoạt PI3K đối với các quá trình của tế bào hoặc như là tác nhân trị liệu tiềm năng trong một số bối cảnh bệnh nhất định.

Thuốc đối vận PI3K: là chất ức chế hoặc ngăn chặn hoạt động của PI3K. Những chất đối vận này ngăn chặn việc chuyển đổi PIP2 thành PIP3, do đó làm giảm kích hoạt các đường dẫn tín hiệu xuôi dòng liên quan đến PI3K. Thuốc đối vận PI3K đã được chú ý như là tác nhân điều trị tiềm năng trong các bệnh khác nhau, bao gồm cả ung thư. Bằng cách ngăn chặn hoạt động của PI3K, chúng nhằm mục đích ức chế sự phát triển quá mức của tế bào, thúc đẩy tế bào chết và có khả năng ngăn chặn sự phát triển của khối u.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời