Tế bào mầm

03.06.2024 5:18 chiều

Tế bào mầm (Germ cell) là những tế bào chuyên biệt tham gia vào quá trình sinh sản hữu tính. Chúng tạo ra giao tử (tế bào tinh trùng và trứng) và khác biệt với tế bào soma.

Các đặc điểm chính của tế bào mầm bao gồm:

1. Bản chất đơn bội: Các tế bào mầm trải qua quá trình phân bào để tạo ra các giao tử đơn bội (n), nghĩa là chúng chỉ chứa một bộ nhiễm sắc thể. Ở người, điều này dẫn đến 23 nhiễm sắc thể trên mỗi giao tử.

2. Giảm phân: Tế bào mầm phân chia bằng giảm phân, một quá trình bao gồm hai đợt phân chia tế bào (giảm phân I và II) để tạo ra bốn tế bào đơn bội không giống hệt nhau. Điều này đảm bảo sự đa dạng di truyền thông qua quá trình trao đổi chéo và phân chia độc lập.

3. Vai trò trong sinh sản: Tế bào mầm rất cần thiết cho quá trình sinh sản. Khi một tế bào tinh trùng (giao tử đực) và một tế bào trứng (giao tử cái) kết hợp trong quá trình thụ tinh, chúng tạo thành hợp tử lưỡng bội với bộ nhiễm sắc thể hoàn chỉnh (46 ở người). có thể phát triển thành một sinh vật mới.

4. Con đường phát triển: Các tế bào mầm có nguồn gốc sớm trong quá trình phát triển phôi thai và di chuyển đến tuyến sinh dục (tinh hoàn hoặc buồng trứng), nơi chúng biệt hóa thành các tế bào sinh tinh hoặc noãn bào. Những tế bào này trải qua quá trình phát triển tiếp theo để trở thành tế bào tinh trùng hoặc trứng trưởng thành.

5. Đóng góp di truyền: Không giống như tế bào soma, tế bào mầm là tế bào duy nhất góp phần tạo nên cấu trúc di truyền của thế hệ tiếp theo. Đột biến ở tế bào mầm có thể được truyền cho con cái, trong khi đột biến ở tế bào soma thì không.

6. Tuổi thọ được điều hòa: Tế bào mầm có quá trình phát triển và tuổi thọ được điều hòa chặt chẽ. Ở nữ giới, tế bào trứng thường được sản xuất trong quá trình phát triển của bào thai và có thể không hoạt động trong nhiều năm trước khi trưởng thành. Ở nam giới, tế bào tinh trùng được sản xuất liên tục từ tuổi dậy thì trong suốt cuộc đời.

Tóm lại, tế bào mầm rất quan trọng cho sinh sản hữu tính, đa dạng di truyền và sự tồn tại của loài. Chúng có những đặc tính và quá trình độc đáo giúp phân biệt chúng với tế bào soma, nhấn mạnh vai trò quan trọng của chúng trong sinh học.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).