Tiềm ẩn khả năng sao chép của Retrovirus

07.08.2023 12:54 sáng

Các liệu pháp gene liên quan đến vector retrovirus (retroviral gene therapy) đã và đang được sử dụng trong các nhiên cứu điều trị trên lâm sàng. Nguy cơ tiềm ẩn trong liệu pháp này là các vector retrovirus có thể phát sinh hình thành các retrovirus có khả năng sao chép (Replication-competent retrovirus: RCR), do sự tái tổ hợp của các thành phần virus và tế bào trong quá trình sản xuất vector. Đây cũng là một quan ngại về an toàn đối với những cá nhân được điều trị bằng liệu pháp gene có sử dụng vector retrovirus (Khác với lentiviral vector không cho thấy phát sinh khả năng này).

Việc hình thành RCR có thể dẫn đến nhiễm virus máu mãn tính và hình thành các khối u ác tính sau đó (như lymphoma, leukemia). Điều này cho thấy xảy ra ở một số thử nghiệm trên chuột, khỉ và trong một số thử nghiệm liệu pháp gen cụ thể.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời