Tiêu chuẩn thử nghiệm lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Tiêu chuẩn thử nghiệm lâm sàng  (Good Clinical Practice: GCP), là các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được thiết lập để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trên người. GCP không chỉ tuân theo các quy định bởi Dược Luật mà còn phải phù hợp về mặt khoa học, đạo đức luân lý, tính trung thực để nâng cao độ tin cậy của dữ liệu. Các đối tượng liên quan đến thử nghiệm như công ty dược, bệnh viện, bác sỹ thực hiện thử nghiệm (investigator) phải tuân thủ các tiêu chuẩn này.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời