Trợ tác viên nghiên cứu lâm sàng

07.08.2023 12:54 sáng

Trợ tác viên nghiên cứu lâm sàng (Clinical research associate: CRA) là một chuyên gia đóng vai trò quan trọng trong các thử nghiệm nghiên cứu lâm sàng. Trách nhiệm chính của họ là giám sát và đảm bảo rằng các thử nghiệm được tiến hành theo các hướng dẫn nghiêm ngặt và quy định đạo đức.

CRA truy cập các trang web thử nghiệm lâm sàng để xác minh tính chính xác của dữ liệu, sự an toàn của người tham gia và tuân thủ giao thức, đồng thời duy trì liên lạc với nhóm nghiên cứu và nhà tài trợ. Công việc của họ giúp đảm bảo độ tin cậy và tính toàn vẹn của dữ liệu thử nghiệm lâm sàng, góp phần nâng cao kiến ​​thức y khoa và phát triển các phương pháp điều trị mới.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Khoa Y, ngành Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời