Yếu tố tế bào gốc

19.02.2024 12:21 chiều
Yếu tố tế bào gốc (Stem Cell Factor: SCF), là cytokine liên kết với thụ thể c-KIT trên nhiều loại tế bào khác nhau. SCF có vai trò quan trọng trong:
  •  Tạo máu: Hình thành các tế bào máu, bao gồm thúc đẩy sự sống sót và tăng sinh của tế bào gốc.
  • Sinh tinh: Sự phát triển của tế bào tinh trùng.
  • Melanogen: Sản xuất sắc tố melanin trong tế bào da.
Đặc tính
  • Tồn tại ở cả dạng xuyên màng và dạng hòa tan.
  • Hoạt động phối hợp với các yếu tố tăng trưởng khác để nâng cao tác dụng của chúng.
Ứng dụng lâm sàng

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).