Ex vivo

07.08.2023 12:54 sáng

Ex vivo đề cập đến các quy trình thí nghiệm hoặc nghiên cứu được tiến hành bên ngoài cơ thể sống hoặc nghiên cứu trong ống nghiệm, bao gồm y học, dược lý và công nghệ sinh học, để nghiên cứu các đặc tính của các mô và cơ quan tách biệt với phần còn lại của sinh vật.

Trả lời