Ex vivo

07.08.2023 12:54 sáng

Ex vivo đề cập đến các quy trình thí nghiệm hoặc nghiên cứu được tiến hành bên ngoài cơ thể sống hoặc nghiên cứu trong ống nghiệm, bao gồm y học, dược lý và công nghệ sinh học, để nghiên cứu các đặc tính của các mô và cơ quan tách biệt với phần còn lại của sinh vật.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

Trả lời