Kết quả thử nghiệm ở giai đoạn sau cho thấy Remdesivir cải thiện COVID-19 mức độ vừa

01.06.2020 10:16 chiều

Một tháng sau khi Remdesivir được cấp phép sử dụng khẩn cấp (Emergency Use Authorization) cho bệnh nhân COVID-19, hôm nay Gilead Science đã báo cáo kết quả thử nghiệm lâm sàng pha 3, cho thấy thuốc này giúp cải thiện tình trạng bệnh COVID-19 mức độ vừa.

Nghiên cứu pha 3 này, đánh giá các course điều trị 5 ngày và 10 ngày với remdesivir cộng với điều trị chăm sóc cơ bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy hiệu quả tích cực của remdesivir so với điều trị chỉ chăm sóc cơ bản.

Ở nhóm điều trị với remdesivir 5 ngày, kết quả cho thấy tỷ lệ bệnh cải thiện lâm sàng đạt được ý nghĩa thống kê, cao hơn 65% so với nhóm điều trị chỉ với chăm sóc cơ bản ở ngày thứ 11. Ngoài ra, có sự giãm, nhưng không có ý nghĩa thống kê về tình trạng xấu đi hoặc tử vong lâm sàng so với các nhóm điều trị chỉ với chăm sóc căn bản.

Tỷ lệ cải thiện tình trạng lâm sàng ở course điều trị với remdesivir 10 ngày so với điều trị chỉ với chăm sóc cơ bàn cũng thuận lợi với chiều hướng tốt nhưng không đạt được ý nghĩa thống kê, Gilead Science cho biết.

Kết quả của hôm nay cho thấy bệnh nhân tình trạng bệnh mức độ vừa, điều trị bằng remdesivir kéo dài 5 ngày đã giúp cải thiện lâm sàng cao hơn nhiều so với điều trị chăm sóc cơ bản. Kết quả này bổ sung thêm bằng chứng về lợi ích của Remdesivir cho kết quả nghiên cứu được công bố trước đó, Merdad Parsey người đứng đầu phụ trách y học của Gliead cho biết. Các dữ liệu bổ sung mà chúng tôi có trong tay hôm nay sẽ hướng dẫn thêm cho nỗ lực nghiên cứu của chúng tôi về đánh giá điều trị sớm, kết hợp với các phương pháp điều trị khác cho các bệnh nhân nặng, nghiên cứu điều trị ở nhi và phát triển các công thức thay thế, Parsey cho biết thêm.

Không có dấu hiệu về tính an toàn mới được quan sát và Gilead dự định sẽ gửi dữ liệu đầy đủ thử nghiệm SIMPLE pha 3, trên bệnh nhân nhập viện do viêm phổi COVID-19 mức độ vừa, để công bố trên một tạp chí trong vài tuần tới.

Nguồn tham khảo:

  1. https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2020/6/gilead-announces-results-from-phase-3-trial-of-remdesivir-in-patients-with-moderate-covid-19
  2. https://www.biospace.com/article/remdesivir-improves-outcomes-in-moderate-covid-19-patients/?s=130

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).

#COVID-19
#Remdesivir