Alen

11.09.2023 9:56 chiều

Alen (allele) là một dạng biến thể của gene, là một đoạn DNA mang thông tin hướng dẫn về những đặc điểm cụ thể. Các alen tồn tại theo cặp, trong đó một alen được thừa hưởng từ cha và một từ mẹ. Những alen này có thể là trội hoặc lặn, quyết định cách chúng biểu hiện các tính trạng.

Ví dụ, về màu mắt, alen quy định mắt nâu (B) có thể chiếm ưu thế, trong khi alen quy định mắt xanh (b) là lặn. Nếu một người thừa hưởng một alen B và một alen b, họ sẽ có mắt nâu vì alen B trội che dấu sự biểu hiện của alen b lặn.

Một ví dụ khác, hệ thống nhóm máu ABO có ba alen chính: A, B và O. Các alen A và B là trội, còn O là lặn. Sự kết hợp các alen được thừa hưởng từ cha mẹ sẽ xác định nhóm máu của một cá nhân.

Các alen rất cần thiết cho sự đa dạng di truyền, vì chúng góp phần tạo nên tính độc đáo của các cá thể. Chúng có thể bị đột biến, dẫn đến các alen mới và biến thể di truyền trong quần thể.

 

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).