CD138

09.10.2023 8:26 chiều

CD138, còn được gọi là syndecan-1, là một heparin sulfate proteoglycan xuyên màng được biểu hiện cao trên tương bào. Nó là chất trung gian chính của chức năng tương bào, bao gồm sản xuất kháng thể và kết dính tế bào. CD138 cũng được biểu hiện trên một số loại tế bào khác, chẳng hạn như tế bào biểu mô và tế bào nội mô, nhưng ở mức độ thấp hơn.

CD138 là một công cụ chẩn đoán có giá trị đối với các khối u tương bào, chẳng hạn như bệnh đa u tủy. Nó cũng được sử dụng để theo dõi phản ứng của các khối u này với điều trị.

Dưới đây là một số điểm chính về CD138:

  • CD138 là protein bề mặt tế bào được biểu hiện cao trên tương bào.
  • CD138 là chất trung gian chính của chức năng tế bào plasma, bao gồm sản xuất kháng thể và kết dính tế bào.
  • CD138 là một công cụ chẩn đoán có giá trị và là mục tiêu điều trị cho các khối u tế bào plasma.
  • CD138 cũng được biểu hiện trên một số loại tế bào khác, chẳng hạn như tế bào biểu mô và tế bào nội mô, nhưng ở mức độ thấp hơn.

CD138 là một phân tử phức tạp có nhiều chức năng quan trọng. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu tích cực và những hiểu biết mới về ứng dụng sinh học và lâm sàng của nó luôn xuất hiện.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).