Chimeric

07.08.2023 12:54 sáng

Thuật ngữ Chimeric bắt nguồn từ chimera, là tên của một quái thú trong thần thoại Hy Lạp. Chimera có hai đầu, một đầu sơn dương và một đầu sư tử. Có thân sơn dương và đuôi rắn. Nó được miêu tả là thở ra lửa.

Chimeric trong sinh học có nghĩa là một tổ chức trong đó kết hợp nhiều yếu tố không tương thích với nhau. Hay nói cách khác là các cấu trúc khác nhau lồng vào nhau trong một tế bào hoặc cá thể.

Trả lời