Chứng quá động kém tập trung

07.08.2023 12:54 sáng

Chứng quá động – kém tập trung (Attention deficit hyperactivity disorder: ADHD) là một rối loạn phát triển thần kinh phổ biến bắt đầu từ thời thơ ấu, ảnh hưởng đến trẻ em trong độ tuổi 6-11. Các triệu chứng bao gồm khó tập trung chú ý, khó kiểm soát hành vi, bốc đồng và mức độ hoạt động rất cao.

Trả lời