ctDNA

19.10.2023 9:10 chiều

ctDNA (Circulating tumor DNA) là những đoạn DNA nhỏ được phóng thích vào máu từ các tế bào ung thư. Phân tích ctDNA là kỹ thuật ít xâm lấn, từ các mẫu máu thu thập. Nó có thể được sử dụng để:

  • Phát hiện ung thư sớm: ctDNA có thể được phát hiện trong máu ngay cả trước khi ung thư được phát hiện trên các xét nghiệm hình ảnh. Điều này làm cho nó trở thành một công cụ đầy hứa hẹn để phát hiện ung thư sớm.
  • Xác định mô nguồn gốc: Nếu phát hiện ung thư nhưng chưa xác định được khối u nguyên phát, phân tích ctDNA có thể giúp xác định loại ung thư và nguồn gốc của nó.
  • Hướng dẫn điều trị: ctDNA có thể được sử dụng để xác định các đột biến gen trong bệnh ung thư có thể nhắm mục tiêu bằng các liệu pháp cụ thể.
  • Theo dõi đáp ứng điều trị: nồng độ ctDNA có thể được theo dõi theo thời gian để xem ung thư đáp ứng với điều trị tốt như thế nào.
  • Phát hiện tái phát: ctDNA có thể được sử dụng để phát hiện sớm ung thư tái phát, ngay cả khi nó chưa được nhìn thấy trên các xét nghiệm hình ảnh.

Phân tích ctDNA vẫn là một công nghệ tương đối mới nhưng nó đang phát triển nhanh chóng và có tiềm năng cách mạng hóa việc chăm sóc bệnh ung thư.

Nguyễn Tiến Sử, MD, PhD, MBA

🎓Tốt nghiệp Bác Sĩ Đa Khoa (MD), tại Đại Học Y Dược TP. HCM, VIETNAM (1995). 🎓Tốt nghiệp Tiến Sĩ Y Khoa (PhD), ngành Y Học Ứng Dụng Gene, tại Tokyo Medical and Dental University, JAPAN (2007). 🎓Tốt nghiệp Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA), ngành Global Leadership, tại Bond University, AUSTRALIA (2015).